Technologia

Jak zapobiec rotacji agentów call center za pomocą oprogramowania?

Niestety nie jest tajemnicą, że centra kontaktowe często cierpią z powodu rotacji personelu. Praca w call center wymaga zarówno gruntownej wiedzy technicznej, jak i potężnych umiejętności komunikacji z klientem.

Co zaskakujące, wiele problemów, z którymi na co dzień stykają się agenci call center w swojej pracy, można rozwiązać za pomocą specjalnego oprogramowania. Program dla call center pomoże również stworzyć bardziej komfortowe warunki pracy dla agentów, co wpłynie na zmniejszenie rotacji personelu.Przyjrzyjmy się konkretnym przykładom, jak za pomocą oprogramowania można poprawić warunki pracy w call center.

Zapewnij pracę zdalną

Możliwość pracy zdalnej i większej elastyczności w harmonogramach agentów jest potężną przewagą dla większości współczesnych pracowników. Praca zdalna, zarządzanie harmonogramami oraz kontrola przepływów pracy jest możliwa dzięki chmorowemu rozwiązaniu dla call center. W call center cloud  z licznymi instrumentami raportów w czasie rzeczywistym oraz innymi zasobami do zarządzania możesz się nie martwić o kontrolę przepływów pracy – Twój zespół zdalny będzie pracować tak samo dobrze jak i w biurze.

Oferuj lepsze szkolenia 

Poprawa szkoleń i coachingu oraz poprawa wskaźników, kart wyników, przeglądów wyników – to dwie najlepsze metody, które liderzy contact center deklarują, że zamierzają zastosować w celu rozwiązania problemu wysokiej rotacji pracowników. 

Lepsze szkolenie w chmurowym contact center jest zapewnione poprzez bazę wiedzy, skrypty rozmów (w tym też dynamiczne) oraz nagrania rozmów, które można stosować zarówno jak dobre i złe przykłady podczas szkoleń pracowników. 

Zapewnij sprawiedliwy system kar i bonusów

W contact center w chmurze możesz łatwo sprawdzać kluczowe wskaźniki efektywności (KPI), a także inne dane statystyczne (ilość opracowanych połączeń w ramach kampanii; czas spędzony przez agentów bezpośrednio w rozmowach oraz w oczekiwaniu i inne). Taki przejrzysty system monitoringu wraz ze zrównoważonym obciążeniem agentów, zapewnionym przez automatyczną dystrybucję połączeń, gwarantują, że każdy pracownik zostanie sprawiedliwie oceniony i wynagrodzony odpowiednio do ilości i jakości wykonanej pracy.

Technologia, która oferuje pracownikom wgląd w ich wyniki i poczucie odpowiedzialności za nie za pomocą pulpitów nawigacyjnych z opiniami klientów w czasie rzeczywistym, została zaprojektowana w celu zwiększania zaangażowania pracowników. Inwestycja w oprogramowanie dla centrum kontaktowego jest inwestycją w nowy poziom jakości pracy. 

Similar Posts