Programowanie

Programowanie cargo watch/nodemon na Windows

Programowanie to prężnie rozwijająca się dziedzina nauki, która na rynku pracy daje nadzieję na godziwe zarobki. Już po 3latach licencjatu inżynier może liczyć na 5000 złotych miesięcznie, po kilku latach pracy i z tytułem magistra (5 lat studiów) zarobi nawet 10 000 złotych. Zarobki rosną wraz ze stażem pracy oraz wykształceniem.

Doktorat z programowania to rzadkość.


Cargo watch/nodemon na Windows wiąże się z projekt sam w sobie miał uruchamiać się szybko oraz zawierać mało bibliotek i narzędzi. Całość powinna być wpisywana za pomocą jednej komendy. Jak to wszystko zrobić, gdy problemem jest zbyt duży obraz albo wolne tworzenie obrazów przy każdej zmianie? Media wskazują na rozwiązanie: docker run -it –mount type=bind,source=”$(pwd)”,target=/usr/src/arcology –name arcology-api-dev arcology-api-dev cargo-watch -x run – taka ścieżka powinna umożliwić pracę nad obrazem z panelu kontenera cargo watch. Niestety rozwiązanie okazuje się fatalne. Toteż warto pomyśleć nad rozwiązaniami z Linuxa, w rodzaju Inotify API. Najprościej byłoby skorzystać po prostu z Linuxa. Jednak warto przyjrzeć się rozwiązaniom proponowanym na Windows.


Okazuje się, że Cargo warch/nodemon na Windows potrzebują: zainstalowanego i skonfigurowanego WSL 2.0; mieć całość projektu w systemie Linux albo go sklonować do obrazu Linuxa; Włączoną integrację Dockera z dystrybucjami WSL 2.0;Uruchomiony kontener pod Linux z VS Code: Remote-Containers: Reopen in Container Remote-Containers: Add Development Container Configuration Files… Remote-WSL: Report Issue; wówczas pozostaje odpalenie kontenera i developowanie: docker run -it -v ~/arcology:/usr/src/arcology –name arcology-api-dev arcology-api-dev cargo-watch -x run . Linux doskonale radzi sobie z takmi rzeczami. Jednak potrzeby milionów użytkowników, którzy posiadają Windows, zmusza specjalistów do ogarniania tak złożonych problemów.


Jak widać programowanie cargo warch/nodemon na Windows zbyt łatwe nie jest ale wykonując odpowiednie kroki można sięgnąć po zwycięstwo. Najprościej jest oczywiście korzystać po prostu z linuxa.
Źródło: Devenv

Similar Posts